Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - Welstand

Veel gemeenten zijn voorstander van een commissie ruimtelijke kwaliteit/welstand. Uit recent onderzoek blijkt een grote tevredenheid over het functioneren van onze adviseurs in de gemeenten. Wij willen zijn/haar mandaat verder uitbouwen tot klankbord voor kwaliteitsborging in de RO-fase. De commissie wordt alleen ingeschakeld als klankbord bij complexe plannen. De uitgebreide rol van onze vaste adviseur ruimtelijke kwaliteit kan worden geformaliseerd door hem/haar te benoemen tot gemeentearchitect of adviseur omgevingskwaliteit met de bevoegdheden van stads-of dorpsbouwmeester.

Gelders Genootschap doet samen met een aantal organisaties in Nederland onderzoek naar ervaringen van mensen met de welstandscommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit. Bezoekers van de vergaderingen wordt gevraagd digitaal een enquete in te vullen. Met de resultaten kunnen we de dienstverlening verbeteren.

Bouwplannen moeten voldoen aan concreet omschreven eisen, waaronder ‘redelijke eisen van welstand'. Het plan moet passen in de omgeving en bijdragen aan de kwaliteit van de betreffende plek. 90% van de Gelderse gemeenten vertrouwt de advisering op het gebied van welstand, ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg/cultuurhistorie toe aan Gelders Genootschap. Bij veel gemeenten gaat het om een brede commissie ruimtelijke kwaliteit bestaande uit architecten, burgers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en monumentenadviseurs.

Een adviseur van Gelders Genootschap werkt op een toegankelijke en digitale wijze, is juridisch up-to-date en beschikt over lokale kennis. Hij/zij kan worden vervangen en weet zich ondersteund door ruim 30 professionals uit alle relevante disciplines.