Ervenconsulent

Hoe houden we het landschap mooi? De ervenconsulent inspireert en begeleidt. Boerenerven zijn de schakels in het Gelderse landschap. De erven veranderen in hoog tempo. Schuren worden gesloopt. Boeren die hun exploitatie continueren, hebben behoefte aan moderne bedrijfsbebouwing. Andere erven veranderen van functie, er komen woningen. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden de beleving van het landschap, maar bieden ook kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Gelders Genootschap heeft de ervenconsulent ingesteld om die kansen te benutten.

Hoe werkt de ervenconsulent

Om een herkenbaar en mooi landschap te houden, begeleidt de ervenconsulent gemeenten, particuliere initiatiefnemers en hun adviseurs bij bij het maken van de transformaties van erven. Sinds 2008 hebben wij geadviseerd bij ruim 250 erftransformaties in bijna alle gemeenten in Gelderland. Over functieverandering naar wonen, zorg en recratie en over schaalvergroting van agrarische bedrijven hebben wij een schat aan expertise vergaard.