Consulent nieuwe landgoederen

Landgoederen dragen bij aan de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van Gelderland. Rijk en provincie stimuleren de groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Gemeenten zien zich uitgedaagd tot het realiseren van een optimale meerwaarde bij de veranderingen. Het gaat namelijk niet alleen om het ontwerpen van een mooi landgoed voor de eigenaar, maar ook om het realiseren van maatschappelijke winst voor de gemeenschap.

De creatie van landgoederen is een zoektocht naar een evenwichtige win-winsituatie voor alle partijen. Een zorgvuldige procesbegeleiding leidt tot aantoonbare ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen, daarom heeft het Gelders Genootschap een nieuw initiatief in het leven geroepen: de Nieuwe landgoederenconsulent als gespecialiseerd adviseur van de gemeente.

Het landelijk gebied ondergaat de komende jaren ingrijpende wijzigingen. Gelders Genootschap wil de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied versterken en voorziet daarom in een Nieuwe landgoederenconsulent.