Dorps- of stadsbouwmeester

Gelders Genootschap biedt de mogelijkheid van een stadsbouwmeester. Op dit moment leveren wij deze dienst in Meppel, Duiven en Lochem. Naast de huidige vorm waarin de adviseur ruimtelijke kwaliteit in de praktijk informeel is uitgegroeid tot een stads- of dorpsbouwmeester zijn er twee varianten leverbaar:

  • Stads- of dorpsbouwmeester als zelfstandige eenmanscommissie
  • Stads- of dorpsbouwmeester met de experts van Gelders Genootschap als achtervang

Onze voorkeur gaat uit naar het model stads- of dorpsbouwmeester met achtervang door de commissie en/of Gelders Genootschap, zodat kwaliteit, kennis en continuïteit altijd gewaarborgd zijn. Monumentenkennis kan eenvoudig geïntegreerd worden.

Om ervoor te zorgen dat bouwplannen in hun omgeving passen, laten gemeenten zich meestal ondersteunen door een commissie ruimtelijke kwaliteit of welstandscommissie. De woningwet maakt het mogelijk om een onafhankelijke stadsbouwmeester te benoemen. Waar de adviseur ruimtelijke kwaliteit vanuit zijn mandaat fungeert als voorpost van de commissie en daar ruggespraak mee houdt, opereert de stadsbouwmeester zelfstandig. De service van Gelders Genootschap komt tegemoet aan specifieke wensen van gemeenten.

De wettelijke taak van de stadsbouwmeester is het toetsen van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand. Maar zoals onze adviseurs of commissies in de loop van de tijd een vraagbaak en klankbord voor ruimtelijke kwaliteit zijn geworden, is ook de rol van stadsbouwmeester breder en effectiever te maken. Zo kan hij als klankbord fungeren voor de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid ondersteunen, architectuurdiscussies starten of dorpsschouwen organiseren.

Een stadsbouwmeester van Gelders Genootschap werkt op een toegankelijke en digitale wijze, is juridisch up-to-date en beschikt over lokale kennis. Hij kan worden vervangen en weet zich ondersteund door ruim 30 professionals uit alle relevante disciplines.

Meer informatie over de stadsbouwmeester voor Meppel: persbericht gemeente Meppel en interview RTV Drenthe

Foto: Geert Jan Jonkhout, stadsbouwmeester Meppel - Nieuwveense Landen