De ervenconsulent inschakelen

De ervenconsulent is er om gemeenten, particuliere initiatiefnemers en hun adviseurs bij te staan bij transformaties van erven. Gemeenten kunnen burgers die een initiatief hebben om een verandering aan te brengen aan hun erf, gebruik laten maken van de ervenconsulent. Deze werkt dus in opdracht van de gemeente. De ervenconsulent is onafhankelijk, helpt mensen op weg, stimuleert te komen tot een afgestemd geheel en adviseert over ruimtelijke kwaliteit op het erf en in het landschap. Een steeds groter accent komt daarbij te liggen op het landschap als geheel.
Contact met het team? De ervenconsulenten Christel Steentjes en Annemiek Weijs zijn u graag van dienst.