Gecertificeerde advisering door Gelders Genootschap

Enkele gemeenten experimenteren thans met het overlaten van de bouwtechnische toets en het bouwtoezicht aan gecertificeerde bedrijven. Certificering is echter ook op andere delen van de omgevingsvergunning toepasbaar, zoals de welstand- en monumententoets. Gelders Genootschap is sinds 2002 een gecertificeerd bedrijf op grond van de ISO 9001:2008 norm voor kwaliteitsmanagement. Daarmee is Gelders Genootschap nog steeds de enige adviesorganisatie die voor gemeenten een gecertificeerde welstands- en monumententoets kan uitvoeren. Anders dan bij het Bouwbesluit gaat het hier niet om product- maar om proces-certificering. Dat houdt in dat in dat kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel is van alle werkprocessen bij Gelders Genootschap en dat het GG voor opdrachtgevers aanspreekbaar is op de uitvoering en resultaten van het werk. Jaarlijks wordt door bureau KIWA getoetst of Gelders Genootschap in overeenstemming met de ISO-normering handelt.