Jaarverslagen welstandscommissies / CRK’s

Afgelopen week is de eerste reeks jaarverslagen van de welstandscommissies / CRK’s naar de gemeenten gestuurd. Een prima aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeenteraden over het onderwerp ruimtelijke kwaliteit, bij voorkeur door een fietstocht of wandeling in de eigen gemeente te organiseren.

Raadsleden kunnen ter plekke projecten bekijkenen hier vragen over stellen. Ook geeft het de gelegenheid om te discussiëren over het actuele ruimtelijke beleid in de gemeenteen waar prioriteiten moeten liggen.

Wilt u ook een excursie in uw gemeente, neemt u dan contact op met Maurice Bogie van ons kantoor.