Waarom herbestemming en transformatie?

In Gelderland staan honderden panden, complexen, terreinen en tienduizenden vierkante meters kantoorruimte leeg. Wachtend op een nieuwe bestemming. De begrippen verrommeling en verloedering gaan met de leegstand gepaard. Voor de ruimtelijke kwaliteit van de toekomst is nu een aanpak noodzakelijk.

Herbestemmen blijkt een complexe opgave. Er is dringend behoefte aan een algemene aanpak/methodiek. Gelders Genootschap werkt samen met ®MIT, onderdeel van de Technische Universiteit Delft en met BOEi, de nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed. De oplossingen in het herbestemmingsproces zijn namelijk niet alleen het vinden van een passende nieuwe functie. Factoren als vergrijzing, krimp, duurzaamheid, schaalniveau, innovatie, techniek en regelgeving als kans aanwenden en dus niet alleen als ingewikkeld probleem zien: dàt zijn de uitdagingen die wij aangaan.

Lees meer in de brochure (pdf)