Limburgs Kwaliteits Menu

Vanaf 1 januari 2012 zijn Limburgse gemeenten zelf verantwoordelijk voor de advisering over plannen binnen de werkingssfeer van het Limburgse Kwaliteitsmenu (LKM).

Willen gemeenten nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied toestaan dan moeten zij o.a. invulling geven aan een onafhankelijke en deskundige advisering door een (regionale) kwaliteitscommissie. Deze commissie toetst of wordt voldaan aan modules en of er sprake is van een kwaliteitsverbetering. Gelders Genootschap voert op dit moment voor drie Noord-Limburgse gemeenten (Bergen, Gennep, Mook en Middelaar) de advisering in het kader van het LKM uit. Ook andere Limburgse gemeenten kunnen op ons een beroep doen voor advisering en beoordeling in het kader van het LKM.