Regionale samenwerking in de uitvoeringsdiensten

Per 1 januari 2013 delegeren veel gemeenten taken aan de regionale uitvoerings-diensten. Als kenniscentrum ondersteunen wij de organisaties met expertise, workshops en trainingen. Als de gemeente Wabo-taken overdraagt aan de RUD, maken wij afspraken over continuering van het vooroverleg.
Wij overleggen graag met u over:

  • Centrale en/of lokale advisering, afhankelijk van uw keuze.
  • Gemandateerde adviseur ruimtelijke kwaliteit kan bij RUD worden gedetacheerd.
  • Organisatie van advieswerk en commissies, waar mogelijk gericht op de regionale samenwerkingsverbanden.
  • Second opinions en kwalitatief juridisch verantwoorde adviezen