Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland

Gelders Genootschap is uitvoerder van het in 2002 opgerichte Samenwerkingsverband Cultuurhistorie. Dit brengt de volgende partijen bij elkaar: Provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Vereniging van Nederlandse Gemeenten – afdeling Gelderland, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Gelders Genootschap.

Samen hebben de partijen als doel om de Gelderse gemeenten te ondersteunen in hun cultuurhistorisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat gebeurt door een reeks van activiteiten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de cultuurhistorische gebiedskenmerken van de Provincie Gelderland.

De meest in het zicht springende activiteit is het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland, waarin Spreekuur, Bouwplanoverleg en Ruimtelijk Planoverleg geïntegreerd zijn. Daarnaast is er de Helpdesk Cultuurhistorie. Daarnaast zijn er tal van incidentele activiteiten die vanuit het Samenwerkingsverband worden gedaan, zoals het geven van voorlichting of het bijdragen aan een studiebijeenkomst of werkatelier. Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland.