Vooroverleg / spreekuur

Het spreekuur (of vooroverleg) in het kader van de Wabo is een belangrijke schakel in het plan- en communicatieproces. Ook hechten veel gemeenten aan het vooroverleg in het stedebouwkundig en ruimtelijke ordeningstraject. Wij continueren de (pre)-advisering in het RUD tijdperk met:

  • Wabo-vooroverleg
  • Formele kwaliteitstoets in het Ruimtelijke Ordeningstraject
  • Apart spreekuur voor initiatiefnemers