@Beeldspraak december 2014

 

Gelders Genootschap 95 jaar met een sterk item over kleur

Het jubileumcongres op 19 november jl. vond plaats in een van de oude kazernegebouwen in Ede. Een bijzondere locatie waar in deze tijd nog volop en grootschalig ontwikkelingen plaatsvinden. Een inspirerende omgeving waar onderwerpen als transitie, herbestemming en nieuwbouw tezamen leiden tot een nieuwe kwaliteit. De 200 aanwezigen vierden een mooi feest, waarbij burgemeester van der Knaap trots sprak over deze voorbeeldige ontwikkelingen in zijn gemeente en waarbij architect Sjoerd Soeters iedereen weer eens wees op het belang van het op locatie bouwen van bij die plek passende kwaliteit.

Bouwhistorische opname en kleurhistorische inventarisatie van het interieur van Musis Sacrum

Deel I De vestibule
In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Gelders Genootschap een bouwhistorische opname en een kleurhistorische inventarisatie uitgevoerd naar het interieur van Musis Sacrum. In de komende jaren zal Musis Sacrum worden gerestaureerd, zodat er weer sprake is van een representatief concertgebouw voor de stad Arnhem.

Trots op Winterswijk!

De gemeente Winterswijk zet al weer jaren in op behoud en ontwikkeling van (cultureel) erfgoed. Maar voor een gemeente is het vaak lastig om de noodzakelijke investeringen in haar erfgoed te rechtvaardigen. Daarvoor is een aantal dingen noodzakelijk.
Ten eerste heeft Winterswijk onderzoek laten doen naar de baten van erfgoed. Het batenonderzoek, ‘Erfgoed in Winterswijk, een andere weg’ is uitgevoerd door Triple-E. Samengevat is de conclusie dat cultuurhistorisch erfgoed omzet en werkgelegenheid genereert. Het zorgt voor een waardevermeerdering van woningen. En het draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat. De boodschap is simpel: erfgoed levert geld op, wees er dus zuinig op!

Brandweerkazerne Doetinchem winnaar Architectuurprijs Achterhoek 2014

Tijdens de uitreiking van de Architectuur Prijs Achterhoek 2014 op vrijdag 7 november jl. is het plan van Bekkering Adams Architecten uit Rotterdam voor een nieuwe brandweerkazerne aan de Stokhorstweg in Doetinchem bekroond met zowel de publieks- als juryprijs. De vakjury noemde het bij de uitreiking een gebouw met “een krachtige architectonische uitstraling, met een sterk verhaal en met een actuele maatschappelijke voorbeeldfunctie”.

Succesvol werkatelier Landgoederenproject Langs IJssel en Berkel

Op 20 november jongstleden vond het eerste werkatelier plaats van het bovengemeentelijke landgoederenproject Langs IJssel en Berkel. Het project is een samenwerking tussen Gelders Genootschap en de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het gebied wordt gekenmerkt door een groot aantal kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, waaronder Ampsen, Verwolde, Hackfort, Vorden, Enghuizen, De Lathmer, Ruurlo en ‘t Waliën. Hiervan zijn uitzonderlijk veel (bijna 50) aangewezen als complex rijksbeschermde buitenplaats.

Website Collectie Gelderland vernieuwd

Op vrijdagmiddag 14 november is tijdens de Erfgoed Gelderland Dag in het Atrium van het Archief aan de Westervoortsedijk in Arnhem de vernieuwde website van Collectie Gelderland feestelijk gepresenteerd. Meer dan 400.000 boeken, documenten en kunstwerken over en uit Gelderland staan op deze website van Collectie Gelderland. Bij de oude website lag dat aantal nog op 100.000. Daarnaast is het aantal organisaties dat materiaal aanlevert gegroeid naar veertig. Deze website is een bezoekje meer dan waard!

Agenda

 
Studie/inspiratiedag Akoesticum

Dag voor ambtenaren Ruimtelijke Ordening en Monumenten in Akoesticum. Nadere informatie volgt in januari.