@Beeldspraak December 2015

2015 Was een bewogen jaar waarin veel mensen op drift raakten op zoek naar een veilig heenkomen. Een actueel kerstverhaal dat zich in veelvoud voltrekt.

Maar ook een jaar waarin de beschaafde wereld tot twee maal toe schudde op haar grondvesten. Je suis Charlie en Je suis Paris dreunen nog na, waarmee de stad van liefde haar onschuld verloor. Tegelijkertijd de plek van hoop, van een duurzaamheidsakkoord dat het einde van de fossiele economie kan betekenen.

Een dynamisch jaar voor het Gelders Genootschap waarin afscheid is genomen van Kees van Esch en Renée Koning is verwelkomd. Een jaar waarin samen met vele initiatiefnemers, bewoners, professionals, ambtenaren en bestuurders is gewerkt aan een (nog) fijnere leefomgeving. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Altijd vanuit een grote betrokkenheid en een gevoel van hier. Hier vanuit je hart, daar draait het bij de realisatie van Ruimtelijke Kwaliteit om.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aangename samenwerking. Voor u persoonlijk wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig 2016Renée Koning op bezoek bij onze ledengemeenten

Zoals ik u in de @Beeldspraak van oktober meldde, stond het najaar van 2015 in het teken van kennismaking met de ledengemeenten. Inmiddels heb ik met velen van u gesproken, maar het was te optimistisch van mij gedacht om in 2015 met u allen te hebben gesproken. Het tweede kwartaal hoop ik de gesprekken met u allen af te ronden.

Ik ben erg blij met de prettige en open gesprekken en alle input en feedback die u mij in de gesprekken geeft. We gaan ermee aan de slag en nemen deze informatie mee bij het maken van ons nieuwe beleidsplan voor de komende jaren.

Voor die bestuurders die ik op dit moment nog niet gesproken heb; ik kom graag bij u langs om te horen voor welke uitdagingen uw gemeente staat als het gaat over omgevingskwaliteit. Kortom, wat komt er op u af en wat kan Gelders Genootschap daarbij voor u betekenen?

Tot ziens!
Renée Koning

 

Studiereis Amsterdam en TWEE jubilarissen

Tijdens de recente studiereis naar Amsterdam hebben wij op feestelijke wijze aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van Jan Wabeke en Janos Boros.

In Amsterdam bezochten wij het prachtige Paleis op de Dam. Ooit gebouwd als stadhuis voor Amsterdam en nu in gebruik om staatsbezoek te ontvangen.

Gelders Genootschap en de Omgevingswet

In deze nieuwsbrief besteden wij regelmatig aandacht aan de Omgevingswet. 2018, het beoogde jaar van invoering, komt langzaam naderbij en dat is goed te merken aan de energie die steeds meer gemeenten steken in het anticiperen op de nieuwe wetgeving. Veel gemeenten zijn betrokken bij pilots voor het opstellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan.

Langs IJssel en Berkel

Projectresultaten Langs IJssel en Berkel gepresenteerd aan gedeputeerde, burgemeesters en wethouders

Langs de rivieren IJssel en Berkel ligt een rijk landgoederenlandschap. Gelders Genootschap en de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben in 2014 en 2015 samengewerkt in het regionale landgoederenproject Langs IJssel en Berkel. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland in het kader van de ‘Robuuste Investeringsimpuls’.

Slotmanifestatie Jaar van de Ruimte 2015

Afgelopen dinsdag vond in Amersfoort de slotmanifestatie plaats van het Jaar van de Ruimte 2015. Daarbij kreeg minister Schultz-van Haegen van I&M het Manifest2040 aangeboden door Jannemarie de Jonge en Hans Leeflang, initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte, samen met 15 ‘Landmakers’.

Te gast op Middachten

Tafelcultuur is ook cultureel erfgoed! We staan daar niet zo snel bij stil, maar de wijze waarop een stijlvol diner bijvoorbeeld op Middachten of in het Huis der Provincie in Arnhem tot stand komt en alles wat daarbij komt kijken, heeft alles met cultuur te maken. Nu als gevolg van de ontwikkelingen rondom de Erfgoedwet het interieur van monumenten steeds meer in de aandacht komt, past ook de aandacht voor het gebruik van het interieur.

Afscheid Stef de Wit en excursie Station Arnhem

Op 2 december jl. namen wij afscheid van collega Stef de Wit. Vanaf 2001 was Stef een dierbare collega en een deskundig adviseur, die op betrokken wijze de idealen van Gelders Genootschap uitgedragen heeft.

Vóor Stef bij Gelders Genootschap in dienst kwam heeft hij bij de gemeente Arnhem aan het begin gestaan van de ontwikkeling van het stationsgebied. Dus hoe mooi, nu het station af is, om zijn afscheid te vieren met een excursie in het nieuwe station!

Elyze Storms te gast in Ridders van Gelre

Een chauvinistisch geschiedenisprogramma: de Ridders van Gelre

De Gelderse geschiedenis moet op de kaart en daar gaan de Ridders van Gelre voor strijden. Met onderstaande link kunt u de uitzendingen bekijken waar Elyze Storms, consulent historische buitenplaatsen en landgoederen, te gast was.

Minister stelt voor de Stimuleringsregeling herbestemming monumenten te verlengen!

Op 24 november stuurde minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de Stimuleringsregeling herbestemming monumenten. Deze regeling is in 2011 voor een periode van vijf jaar in het leven geroepen en eindigt op 1 oktober 2016.

Duurzaamheid en kwaliteit

Duurzaamheid is een breed onderwerp, want het gaat om veel meer zaken dan om zonnecollectoren en windmolens. Duurzaamheid heeft te maken met maatschappelijk verantwoord leven, met goed zorgen voor de aarde en het milieu. De overheid stimuleert en faciliteert verduurzaming met energieakkoorden, stimuleringsmaatregelen en platforms voor kennisdeling.

Ontvangt u het themanummer liever via de post? Mail dan uw postadres naar info@geldersgenootschap.nl

Agenda