@Beeldspraak februari 2015

 

Wit

Maak ruimtelijke kwaliteit pijler van toekomstig provinciaal beleid

Op 18 maart a.s. zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijke dag, want de Provincie vervult op veel terreinen een rol van betekenis. Dat geldt zeker ook voor het onderwerp ruimtelijke ordening/ ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteit en identiteit van onze steden, dorpen en landschappen gaat alle inwoners van onze provincie aan en mensen vinden dit dan ook een belangrijk item.

Trots op Ede

Vanuit je achtertuin de Veluwe op wandelen of fietsen? En net zo snel gezellig een terrasje pakken in het centrum? Binnen een paar minuten op de trein stappen of de A12 op rijden? En wonen in een monumentaal pand binnen een gebied met een rijke historie? In Ede kan het.

Ede is een gemeente die centraal in Nederland ligt. Een stad met zeven authentieke dorpen met allemaal een eigen dynamiek.

Brochure en fietskaart ‘Wederopbouwboerderijen in Park Lingezegen’ verschenen

Gelders Genootschap heeft in opdracht van projectbureau Park Lingezegen en met een bijdrage van het prins Bernhard Cultuurfonds een fietsroute opgesteld langs de mooiste wederopbouwboerderijen in het gebied van Park Lingezegen. Ook is een brochure over deze boerderijen uitgebracht.

Oss: inwoners kiezen hun favoriete gebouw of plek

Ook in Oss worden de inwoners uitgenodigd om met elkaar vast te stellen wat voor hen de meest waardevolle of karakteristieke locaties in de gemeente zijn. Dat is belangrijk bij het formuleren van het beleid inzake de cultuurhistorie en het samen werken aan de ruimtelijke kwaliteit.

Een bijzonder gebouw: herbouw en duurzaamheid bij huisvesting Alliander Duiven

VolkerWessels Vastgoed bv en RAU architecten hebben voor Netwerkbedrijf Liander op innovatieve en duurzame wijze 1.550 medewerkers op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven geherhuisvest. Het gebouwencomplex is ingericht volgens de principes van ‘Het Nieuwe Werken’ met in totaal ruim 850 flexibele werkplekken.

De omgevingswet

toch wettelijke basis voor gemeentelijke adviescommissies
Uit de beantwoording van honderden Kamervragen over het wetsvoorstel Omgevingswet, is afgelopen week gebleken dat minister Schultz van I&M de wens van initiatiefgroep Mooiwaarts wil honoreren om de wettelijke verplichting voor een monumentencommissie te verbreden tot een ‘gemeentelijke adviescommissie’. Daarin moet dan in elk geval monumentendeskundigheid vertegenwoordigd zijn.

Bouwhistorische opname en kleurhistorische inventarisatie van het interieur van Musis Sacrum

Aan de hand van een rondgang door Musis Sacrum in Arnhem worden enkele resultaten besproken van de bouwhistorische opname en kleurhistorische verkenning van het gebouw. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Gelders Genootschap in samenwerking met kleurhistoricus Bert Jonker. In deze editie van de nieuwsbrief zijn we aanbeland bij het promenoir.

Quickscan: Archeologie en cultuurhistorie één integraal advies

Gemeenteambtenaren met archeologie, cultuurhistorie of monumentenzorg in hun portefeuille krijgen te maken met allerlei praktische vragen rond bijvoorbeeld de omgevingsvergunning. Daarbij is het maken van een goede afweging niet altijd eenvoudig en vaak nogal tijdrovend. RAAP en het Gelders Genootschap kunnen u hierbij ondersteunen.

Boerderij Lingezegen in aanbouw

Langzaam worden de contouren zichtbaar van de nieuwe Boerderij Lingezegen aan De Park in Elst. Gelders Genootschap is als welstandsadviseur (CRK Overbetuwe) bij dit project betrokken en laat architect Wim Kol uit Nijmegen hierover aan het woord:

Minister Bussemaker vierkant achter uitspraak RvS!

Gemeenten krijgen meer ruimte om op te treden bij verwaarlozing van een monument
Minister Bussemaker heeft zich onlangs vierkant geschaard achter de uitspraak van de Raad van State, dat artikel 11 van de Monumentenwet mag worden ingezet tegen de verwaarlozing van zowel rijks- als gemeentelijke monumenten. Al jaren wordt er gediscussieerd over het aanpakken hiervan. De indruk bestond dat art. 11 geen basis bood om verwaarlozing van een monument – bijvoorbeeld geen onderhoud plegen – aan te pakken.

Stedenbouwkundige verkenning Havenplein Elburg

De gemeente Elburg heeft ambitieuze plannen voor het Havenplein, dat grenst aan het beschermd stadsgezicht. Gelders Genootschap is gevraagd om een aantal ideeën voor de herinrichting te toetsen op hun effect op de kwaliteit van deze fraaie en cultuurhistorisch rijke omgeving.

Agenda

 
Algemene ledenvergadering Gelders Genootschap

Dit jaar zal de ALV in Groesbeek plaats vinden. Noteer alvast de datum in uw agenda.