@Beeldspraak herbestemming

 

23

Unieke kans voor eigenaren van leegstaande en vrijkomende panden!

Gelders Genootschap voert haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmings- en nevenbestemmingsmogelijkheden van allerlei soorten objecten. Voor deze onderzoeken spreken we een rijkssubsidie aan die het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor 70 % meefinanciert, waardoor de eigenaar nog maar 30% van het onderzoek naar de mogelijkheden van zijn/haar object hoeft te financieren. De objecten hoeven niet perse een monumentale status te hebben, maar moeten wel door de gemeente worden gewaardeerd als cultuurhistorisch waardevol object. Hier vindt u informatie over deze rijksregeling.

Agenda