@Beeldspraak januari 2015

 

GG

Het Gelders Huis

Een vernieuwd Provinciehuis te Arnhem
Onlangs heeft de provincie Gelderland de nieuwbouw voor haar provinciehuis aan de Rijnkade in Arnhem gegund aan het consortium In Domu Nova (o.l.v. VolkerWessels) met de architect Jeroen van Schooten van Team V Architectuur. De bouw start dit jaar en zal begin 2017 gereed zijn. Gelders Genootschap maakte deel uit van het expertteam dat de dialoog voerde met marktpartijen en uiteindelijk de aanbieding beoordeelde.

Trots op Elburg

Wel eens in Elburg geweest? Degenen die voor het eerst Elburg binnen wandelen trekken bij binnenkomst van de stad al heel snel de conclusie dat hier wat bijzonders, iets unieks te zien valt. De Vesting vormt een parel waarin diverse cultuurhistorische hoogtepunten zijn gesitueerd. De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan. Elburg kreeg een unieke rechthoekige vorm, doorsneden met rechte straten en stegen. Dat is nu nog zo. De stad is 370 bij 240 meter, gebouwd in de jaren 1392 – 1396. Opmerkelijk is dat de oppervlakte van de stad zoals die in 1392 was vastgesteld, groot genoeg bleek om tot aan de Eerste Wereldoorlog de bewoners te herbergen.

Een nieuwe boerderij op een oud landgoed

Landgoed Middachten is een bijzonder landgoed. De ruimtelijke en cultuurhistorische waarden zijn hoog. Van de flanken van de Veluwe tot de uiterwaarden van de IJssel beheert het landgoed een groot landschappelijke waardevol gebied. Landbouw speelt daarbij een belangrijke rol, boerderijen hebben altijd onderdeel uitgemaakt van het landgoed. Eén van deze boerderijen kan met de huidige (moderne) bedrijfsvoering om verschillende redenen niet verder groeien en wordt daarom verplaatst naar een nieuwe locatie. Het landgoed Middachten heeft de ervenconsulent van het Gelders Genootschap gevraagd om in samenwerking met het landgoed zorg te dragen voor het formuleren van de gewenste beeldkwaliteit van het erf.

Maatschappelijke gebouwen als pleinen in stad of dorp!

Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk element bij het vormgeven van een prettige leefomgeving voor dorpen en steden. Plato heeft eens gezegd: “Het gaat niet over schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt”. Zo is het ook bij het zoeken en streven naar een aantrekkelijke leefomgeving. Daarin vormen maatschappelijke gebouwen de krenten in de pap. Ze vormen de openbare pleinen in stad of dorp. In mijn werk als adviseur stimuleer ik ontwerpers en opdrachtgevers om herkenbare en inspirerende gebouwen te realiseren, die op een vanzelfsprekende manier aanleiding geven tot ontmoetingen tussen burgers.

Bouwhistorische opname en kleurhistorische inventarisatie van het interieur van Musis Sacrum

Deel II 'Het trappenhuis' Aan de hand van een rondgang door Musis Sacrum in Arnhem worden enkele resultaten besproken van de bouwhistorische opname en kleurhistorische verkenning van het gebouw. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Gelders Genootschap in samenwerking met kleurhistoricus Bert Jonker. In deze editie van de nieuwsbrief zijn we aanbeland bij het trappenhuis. Het trappenhuis vormt de verbinding tussen de vertrekken op de begane grond rondom de concertzaal en de vertrekken op de verdieping, waaronder de balkonzaal en het promenoir. Al bij het eerste bezoek bleek dat het trappenhuis bouwhistorisch interessant is.

Agenda

 
Workshop 'Dynamisch waardestellen' in Akoesticum
Op 5 maart organiseert het Gelders Genootschap een workshop 'Dynamisch waardestellen' op een wel heel bijzondere locatie: het Akoesticum in Ede. Met behulp van deze methode wordt snel inzichtelijk gemaakt welke interventies in een gebouw de karakteristiek behouden, of liever zelfs, versterken. De dynamische waardestelling is ondertussen voor tientallen herbestemmingen toegepast en verder verfijnd.
 
ALV Gelders Genootschap
Locatie is nog niet bekend, nadere informatie volgt.