@Beeldspraak Januari 2016

 

wit

Trots op Culemborg: de Gelderlandfabriek

 ‘Unieke plek voor creatieve ondernemers en organisaties’
De Gelderlandfabriek is een van de laatste overblijfselen van het Culemborgse industriële erfgoed en ondergaat momenteel een grootscheepse verbouwing. Het is de bedoeling om van de voormalige meubelfabriek dé nieuwe plek van Culemborg te maken waar cultuur, ondernemen, innovatie en ontmoeten centraal staan. De opening is gepland in juni 2016.

Inspiratiewebsite;Visitekaartjes in de Regio Food Valley

Gelders Genootschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Gebiedscoöperatie O-gen, hebben in samenwerking met Gelderse Food Valley gemeenten, een inspiratiewebsite ontwikkeld: Visitekaartjes in de Regio Food Valley. Deze etalage van voorbeelden laat zien hoe veranderingen op erven bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Themanummers nabestellen?

Wist u dat u onze themanummers kunt nabestellen.
De themanummers die wij nog op voorraad hebben zijn:
1. Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid mei 2014
2. Een kleurrijke omgeving                          november 2014
3. Kwaliteit maak je samen                          juni 2015
4. Duurzaamheid en kwaliteit                      november 2015

Omgevingwet: ondersteuning door Gelders Genootschap

Gelders Genootschap gaat de ledengemeenten actief ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. 2018, het beoogde jaar van invoering, komt langzaam naderbij en dat is goed te merken aan de energie die gemeenten investeren in het anticiperen op de nieuwe wetgeving. Wat gaan wij concreet doen? Begin maart organiseren we een workshop voor een aantal ambtenaren RO, cultuurhistorie en bouwzaken, met het doel de verschillende ideeën en wensen van gemeenten ten aanzien van de Omgevingswet in kaart te brengen. De uitnodigingen voor de workshop worden komende week verstuurd.

Duurzaamheid met Kwaliteit

Energietransformatie is misschien wel de belangrijkste uitdaging van deze tijd. Als monumentenzorgers kunnen we niet meer volstaan met de constatering dat monumenten vanwege hun ouderdom in zichzelf al duurzaam zijn. Hoewel het een juiste constatering is, mag ook van monumenten worden verwacht dat zij zo zuinig mogelijk omgaan met fossiele energie en zo min mogelijk CO2-uitstoot veroorzaken.

Agenda

 
Innovatief en Energiebesparend Restaureren

Gelders Genootschap is lid van de Commissie van Advies van de cursus Transformeren en Herbestemmen. Op 17 maart aanstaande start de nieuwe leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren. Graag attenderen wij u op deze unieke leergang (HBO+). Klik op de datum voor meer informatie.