@Beeldspraak juli 2015

 

wit

wit

Nieuwe directeur GG gepresenteerd op ALV Groesbeek

Het Gelders Genootschap organiseerde op vrijdag 26 juni jl. in Groesbeek de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor de ledengemeenten van onze vereniging. Een goed moment om ook kennis te maken met de aanstaande nieuwe directeur van het Gelders Genootschap, Renée Koning uit Arnhem. Zij start op 17 augustus a.s. in deze functie. Het afscheid van de huidige directeur Kees van Esch is gepland op 30 september.

Trots op Rijnwaarden

Iedere burgemeester is trots op zijn of haar gemeente, en zo hoort het natuurlijk ook. Toch wordt het mij wel erg makkelijk gemaakt om de loftrompet te steken op Rijnwaarden, of, zoals we zelf liever zeggen: het Gelders Eiland. Het is immers nog niet zo lang geleden dat ’s-winters door de hoog gestegen Rijn de Spijkse Overlaat ging werken, en de dijk en de lager gelegen wegen door het wassende water onbegaanbaar werden. Als bij aanhoudende vorst dan ook de veren uit de vaart moesten worden genomen, dan waren we letterlijk een eiland.

Herbestemming vanuit ondernemersperspectief

Motivaties tot herbestemmen van erfgoed voor bedrijfsdoeleinden
Herbestemmen is van alle tijden, maar tegenwoordig lijkt het meer 'mainstream' te zijn dan ooit. We stappen af van onze nieuwbouwcultuur, zowel uit noodzaak als door het groeiende besef dat we al zoveel moois omhanden hebben. Dat moois bestempelen we dan vaak als erfgoed, een brede term waaronder we die dingen plaatsen die de moeite waard zijn om te behouden.

Vastgoedbelang en haalbaarheidsstudies

Op 9 april van dit jaar presenteerde Simon van den Bergh van het Genootschap samen met herbestemmingspartner NIBAG de voordelen van een goede haalbaarheidsstudie aan de afdeling Oost-Nederland van Vastgoedbelang. Deze organisatie is de branchevereniging van particuliere beleggers in vastgoed.

Stage Gelders Arcadië

Afgelopen voorjaar heb ik stage gelopen bij Gelders Genootschap in het kader van het Perspectief Gelders Arcadië. Mijn naam is Kiki Stielstra en ik ben student Bos- en Natuurbeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Mijn onderzoek richtte zich op de Topografische kaart van de Veluwe en Veluwezoom door M.J. de Man.

Nieuwbouw boerenschuur te Rijswijk

Op het erf van Prinses Margrietstraat 2 te Rijswijk (gemeente Buren) wordt op basis van een Erfadvies voor de herbouw van een schuur een eigentijdse boerenschuur gebouwd. De huidige eigenaren hebben een aantal jaren geleden een van rijkswege beschermde monumentale boerderij aangekocht aan de Prinses Margrietstraat 2 in Rijswijk. In de afgelopen jaren is het terrein rondom de boerderij steeds verder opgeknapt.

Tweede Kamer vóór omgevingsvisie

Afgelopen maand heeft de vaste Kamercommissie I&M het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet besproken. Vorige week vond vervolgens het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats, waarbij tevens is gestemd over de ingediende amendementen en moties. Het wetsvoorstel kreeg brede steun vanuit de Kamer. Deze steunde onder andere het amendement van CU en D66 voor het verplichten van een gemeentelijke omgevingsvisie.

Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer is de Erfgoedwet op 16 juni met algemene stemmen aangenomen. Dit is een belangrijke stap naar de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2016. Na de zomer dit jaar volgt de behandeling in de Eerste Kamer.

Junibrief over het BRIM naar de Tweede Kamer

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW ) heeft op basis van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim) sinds 2006 verschillende subsidies verleend aan eigenaren van rijksmonumenten. Eén van deze subsidies betreft een instandhoudingssubsidie voor een periode van zes jaar.

Curiosa in de architectuur

De mogelijkheid bestaat om vooraf in te tekenen op dit rijk geïllustreerde en actuele boek (252 pagina’s, hard cover, full colour ISBN/EAN: 9789080785748 door Prof. dr. Nico Nelissen.

Agenda

 
Afscheid directeur Kees van Esch

Op 30 september a.s. nemen wij afscheid van onze directeur de heer Kees van Esch. Noteer alvast de datum in uw agenda. Een uitnodiging volgt binnenkort.

 
Langs IJssel en Berkel Werkatelier 4

Het 4e werkatelier komt eraan, noteer alvast de datum!
Locatie: Landgoed 't Velde te Warnsveld.