@Beeldspraak juli 2016

 

wit

Afscheid Thea Jongbloed

Het zal u niet zijn ontgaan: onze collega Thea Jongbloed is afgelopen week met pensioen gegaan… Maar liefst 46 jaar heeft Thea met hart en ziel voor het Gelders Genootschap gewerkt! Al die jaren was zij zowel binnen als buiten het bureau vaste steun en toeverlaat voor collega’s, bestuur, gemeenten en commissieleden.

Trots op Gennepse keramiekmuur

De herinrichting van ons stadshart, in de vorm van het mooie Jan Lindersplein, is iets om als Gennep trots op te zijn. In 2014 maakten we samen met een klankbordgroep van ondernemers, omwonenden en organisaties het ontwerp. Het is een gezellig plein, met een fontein, terrassen en een gracht met een parkachtige functie en trappen met zitplaatsen. Vanaf die trappen kijk je uit op de kroon op het werk: de keramiekmuur.

Inspirerende ALV in Zutphen!

Het Gelders Genootschap organiseerde op vrijdag 1 juli jl. in Zutphen de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In de mooie ambiance van de historische Burgerzaal vond zowel het huishoudelijk als het inhoudelijk deel plaats. Thema was ‘Grenzeloos erfgoed’. Een aantal gastsprekers ging hierop in vanuit cultureel en demografisch perspectief.

Nieuwe bestuursleden vereniging Gelders Genootschap

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 1 juli j.l. in Zutphen zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het gaat om André Baars (burgemeester van Ermelo) en Peter Lucassen (wethouder in Gennep).

Bouwhistorische kennis bij archeologisch onderzoek

In de Kerkstraat in Varik, vlakbij de Waalbandijk en vlakbij het verdwenen kasteel Varik, wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Voordat met de bouw kan worden gestart, is archeolologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door RAAP. Onlangs troffen de archeologen een vrij uitgebreid stelsel van muurresten aan. Op verzoek van RAAP heeft Boukje Overbeek (bouwhistoricus Gelders Genootschap) geholpen bij de duiding hiervan.

Agenda