@Beeldspraak maart 2015

 

wit

Trots op Beuningen

Wanneer je met de auto vanuit het zuiden via de A73 de gemeente Beuningen passeert, zie je alleen maar een geluidswal, een serie bedrijventerreinen en een depot van de grondbank. Wat een contrast met de benadering van de gemeente vanuit het noorden, via de veerpont over de Waal ontwaar je stranden, natuur, wilde paarden en roodbont koeien, bos en de restanten van wat eens dé industrie van Beuningen was: de steenfabrieken. foto: Gert Loeffen

Bouwhistorische opname en kleurhistorische inventarisatie van het interieur van Musis Sacrum

Aan de hand van een rondgang door Musis Sacrum in Arnhem worden enkele resultaten besproken van de bouwhistorische opname en kleurhistorische verkenning van het gebouw. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Gelders Genootschap in samenwerking met kleurhistoricus Bert Jonker. In deze editie van de nieuwsbrief zijn we aanbeland bij het einddoel en hoogtepunt van de tocht: de concertzaal.

Start consolidatie slot Nijenbeek

Zaterdag 7 maart jl. gaven eigenaar baronesse Antoinette van Lynden en gedeputeerde Annemieke Traag het startsein van de consolidatie van de ruïne van slot Nijenbeek. De ruïne ligt in een bijzonder fraai, maar zeer gevoelig natuurgebied (bijzondere flora en fauna), waardoor de werkzaamheden alleen mogen plaatsvinden in de periode maart-november.

Officiële start aanleg Buitenring Parkstad Limburg

Het Gelders Genootschap is al vanaf 2009 betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden van de Buitenring in Zuid-Limburg. Hierbij hebben we verschillende rollen vervuld, van secretaris als intermediair tussen commissie, voorzitter en provincie tot initiator van specifieke locatiestudies naar een optimale inpassing van de Buitenring. Vooral bij specifieke gevoeligheden rond het tracé - waar landschappelijke en cultuurhistorische aspecten samenkomen - hebben wij onze kennis kunnen inbrengen om tot een goede landschappelijke inpassing te komen.

Gratis Quickscan:

Hoe toegankelijk is de gemeentelijke website op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit?
De overheid legt de verantwoordelijkheid voor bouwen en kwaliteit steeds meer neer bij bouwende partijen, particulieren, ontwerpers en uitvoerende bedrijven. Goed communiceren via de gemeentelijke website neemt derhalve in belang toe. Gelders Genootschap heeft onlangs de gemeentelijke websites hierop onderzocht.

Agenda

 
Langs IJssel en Berkel Werkatelier 2

THEMA: VRIJWILLIGERS OP BUITENPLAATSEN EN LANDGOEDEREN

Veel landgoederen en buitenplaatsen werken tegenwoordig met vrijwilligers, of overwegen dit te gaan doen. Vrijwilligerswerk kan een goede ondersteuning zijn bij de instandhouding, maar creëert ook veel draagvlak in de omgeving.

 
Vervolgcursus monumentenzorg

De Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap verzorgen in 2015 drie cursusmiddagen monumentenzorg voor gemeenteambtenaren. Na een aantal algemene trainingen Monumentenzorg voor Niet-Monumentenzorgers bieden we nu drie verdiepingscursussen voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale omgevingsdiensten.

 
Algemene Leden Vergadering Gelders Genootschap

Op dit moment zijn we bezig een inspirerend programma voor u samen te stellen. We heten u alvast van harte welkom op 26 juni a.s. in het Gemeentehuis van Groesbeek. Nadere informatie volgt.