@Beeldspraak maart 2016.

Wij zijn heel blij dat de gemeente Zutphen ons wil ontvangen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Gelders Genootschap op 1 juli a.s. In samenwerking met de gemeente Zutphen zijn wij bezig een interessant programma samen te stellen. Komt u ook? Reserveer dan alvast 1 juli in uw agenda.

Foto's www.janhof.nl

wit

Trots op Wageningen

Duurzame transformatie in woonwijk Wageningen 
De snelheid waarmee de Kruisstraat in Wageningen een duurzame labelsprong maakte, is enorm. 99 woningen kregen een nieuwe schil en daarmee was het een complete energetische verbeterslag. Ook de stedenbouwkundige kwaliteit werd vergroot. Het is een prachtige duurzame wijk geworden, waarbij terugdringen van het energieverbruik, opwekken van elektriciteit en verhogen van de stedenbouwkundige kwaliteit hand in hand gaan.

Eerste bijeenkomst over de Omgevingswet!

In de aanloop naar de Omgevingswet gaat Gelders Genootschap in gesprek met ledengemeenten. Naast informatie over de stand van zaken, is het overleg vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Op donderdag 10 maart jl. vond in ons kantoor in Arnhem de eerste bijeenkomst plaats met de kwartiermakers Omgevingswet. De bedoeling is om medio april een tweede bijeenkomst te houden.

Groenlo; nieuw leven in de Kevelderstraat 24

Groenlo is een historische stad; we hebben allemaal wel eens gehoord van de belegering van Groenlo in 1627. De nog bestaande omwalling uit deze periode wordt momenteel weer in beeld gebracht, wat de historische uitstraling van de oude vestingstad zeker ten goede komt. Dat er ook binnen de omwalling zeer veel historisch erfgoed te vinden is, is niet overal even bekend. Veel panden hebben moderne voorgevels. Zonder dat het opvalt, gaat achter deze gevels een interessante en waardevolle bouwgeschiedenis schuil.

Mooizon

De Federatie ruimtelijke kwaliteit heeft recentelijk een nieuwe website ontwikkeld genaamd Mooizon.nl. Mooizon biedt een handreiking om bij het leggen van zonnepanelen rekening te houden met ruimtelijke kwaliteit. Daar kunnen potentiele leggers inspiratie opdoen.

Informatie Bronckhorst

Op vrijdag 4 maart 2016 was Werner Weijkamp namens Gelders Genootschap aanwezig op de informatiemarkt over monumenten en duurzaamheid in Hengelo. Op de markt waren naast de gemeente Bronckhorst en het Gelders Genootschap ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Gelderland, Nationaal Restauratiefonds, Monumentenwacht Gelderland, VerduurSaam Energieloket, diverse architecten en bouwbedrijven aanwezig.

Agenda

 
ALV 2016; Zutphen ademt Erfgoed

Wij zijn heel blij dat de gemeente Zutphen ons wil ontvangen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Gelders Genootschap op 1 juli a.s. In samenwerking met de gemeente Zutphen zijn wij bezig een interessant programma samen te stellen. Komt u ook? Reserveer dan alvast 1 juli in uw agenda.