@Beeldspraak mei

 

wit

‘Ekspirimenteel en Krities’

Naar een herwaardering van architectuur en stedenbouw uit de jaren zeventig
In Doetinchem staat een opvallend en bijzonder markant gebouw te wachten op een nieuw leven. Het is gelegen aan de rand van de binnenstad tussen negentiende eeuwse villa’s, flatwoningen en moderne kantoren van recenter datum. Het grillige gebouw is opgetrokken in beton en baksteen. De architect Wim Davidse was verantwoordelijk voor het ontwerp van deze in 1976 gereed gekomen voormalige stadsbibliotheek.

Trots op Mook en Middelaar

Mook en Middelaar is de meest noordelijke gemeente van Limburg. Vanaf 1800 bestaat deze gemeente al binnen dezelfde grenzen. Van die grenzen zijn er heel wat: die met de provincies Noord-Brabant en Gelderland en een uiterst smal deel scheidt Mook en Middelaar in het oosten van de landsgrens met Duitsland. Een gemeente met zoveel grenzen kan in de samenwerking met anderen niet anders dan een grenzenloze gemeente zijn. Landschappelijk wordt Mook en Middelaar wel de brug tussen Maas en heuvelland genoemd. Binnen de beperkte totale oppervlakte tref je een enorme diversiteit aan.

Atelier OOST

In 2014 organiseerden de ervenconsulenten van Het Oversticht (Overijssel) en het Gelders Genootschap (Gelderland) samen de Dag van de Ervenconsulent waarop ‘leegstand op het platteland’ één van de thema’s was. Een thema dat sindsdien regelmatig op de kaart wordt gezet en waar op allerlei niveaus aandacht aan wordt geschonken. In 2015 willen we onze samenwerking graag voortzetten én het thema verder met u uitdiepen!

Toogdag TRKN in Zaanstad

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN) is een samenwerkingsverband van 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De organisaties beschikken samen over een groep van ongeveer 200 experts die als adviseur werkzaam zijn op alle denkbare terreinen van ruimtelijke kwaliteit. De leden van het team doen onderling een beroep op elkaars expertise en kunnen zo elk beschikken over de inzet van alle denkbare deskundigheid.

Fietsexcursie in Druten

Op vrijdag 1 mei jl. heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Druten een fietsexcursie georganiseerd voor een delegatie van B&W en de gemeenteraad. Dit mede vanwege het verschijnen van het jaarverslag 2014 van de CRK. Doel was om een aantal recente (woning)bouwprojecten te bekijken waarbij ook aandacht was voor cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken, zoals de kerk in Afferden. Ter plekke werden toelichtingen verzorgd door Tessa Stahlie en Werner Weijkamp van Gelders Genootschap.

Meer mogelijkheden herbestemming & transformatie

Gelders Genootschap voert sinds 2013 in samenwerking met bureau Nibag haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmingsmogelijkheden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. We doen dat in het kader van de rijksregeling ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. Daarbij verzorgt Gelders Genootschap het cultuurhistorisch deel en Nibag het technische en financiële gedeelte. De objecten variëren van een buitenplaats, industriële gebouwen tot een aantal kerken en molens.

Agenda

 
ALV in Groesbeek: KWALITEIT maak je samen

De jaarlijkse ledenvergadering is een uitgelezen moment om met elkaar te spreken en van elkaar te leren. Zo doen we dat al vele jaren. Bestuurders en ambtenaren, architecten en cultuurhistorici zijn een dag bij elkaar om elkaar te informeren en te inspireren rond het onderwerp (omgevings)kwaliteit. Daar gaan we het over hebben in Groesbeek: hoe werken we samen aan die kwaliteit anno 2015? Minder regels en meer met de inwoners; proactief en enthousiasmerend. Hoe gaan we om met de ontwikkelingen van vandaag, zoals de verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad (Stroomversnelling) of het deels afschaffen van regels. De combinatie van gesprek en praktijk: ’s middags gaan we interessante voorbeelden bekijken in de prachtige (nieuwe) gemeente Groesbeek. Het wordt interessant op 26 juni: KWALITEIT met hoofdletters dus!