@Beeldspraak mei 2016

 

wit

Trots op Lingewaard:herstructureringsproject Van Kleefstraat

Trots op Lingewaard. Dat ben ik vaak, veel en hevig. Trots op de inwoners en hun gebruiken. Trots op de verschillende kernen en hun historie. Trots op al die dingen waar mensen trots op kunnen zijn.

Het herstructureringsproject van woningstichting Waardwonen aan de Van Kleefstraat in Huissen is een voorbeeld waarin veel van deze ingrediƫnten zijn te herkennen. Tussen 1950 en 2013 stonden op deze plek in mijn geboorteplaats duplex- en simplexwoningen. Die woningen voldeden na 50 jaar trouwe dienst niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

ALV 2016: Grenzeloos Erfgoed

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar, verkennen wij samen met u de grenzen van erfgoed. We worden ontvangen door de gemeente Zutphen. Een gemeente die erfgoed ademt en waar erfgoed hoog op de agenda staat. Twee sprekers brengen in een prikkelend betoog een eigen verfrissende kijk op erfgoed. THEO ENGELEN benadert erfgoed vanuit het perspectief van de historische demografie. HANS PETER BENSCHOP geeft ons een inspirerende blik in de toekomst.

Bezoek College aan Zypendaal

Op 27 mei hebben de directeuren van het Gelders Genootschap, Geldersch Landschap en Kasteelen en Erfgoed Gelderland het voltallige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem mogen ontvangen op Zypendaal. Het werkbezoek van het college stond in het teken van erfgoed en verbinding.

Erfgoedprijs 2017: draag gemeenten voor

Gaat jouw gemeente op inspirerende wijze met haar erfgoed om? En is dat terug te zien in een brede erfgoedaanpak van de gemeente (en gaat het dus niet alleen om monumenten)? Draag de gemeente dan voor voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017!

Handreikingen Landgoederen voor eigenaren en overheden

In kader van het landgoederenproject Langs IJssel en Berkel is het rapport Handreikingen voor eigenaren en overheden verschenen met betrekking tot - het opstellen van landgoedvisies, - het opzetten en realiseren van uitvoeringsprojecten op historische landgoederen en buitenplaatsen, - ruimtelijk beleid rondom landgoederen en buitenplaatsen, - de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld bij groenbeheer, tijdelijke evenementen en good housekeeping.

Agenda

 
ALV 2016; Grenzeloos Erfgoed

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar, verkennen wij samen met u de grenzen van erfgoed. We worden ontvangen door de gemeente Zutphen. Een gemeente die erfgoed ademt en waar erfgoed hoog op de agenda staat. Twee sprekers brengen in een prikkelend betoog een eigen verfrissende kijk op erfgoed. THEO ENGELEN benadert erfgoed vanuit het perspectief van de historische demografie. HANS PETER BENSCHOP geeft ons een inspirerende blik in de toekomst.