@Beeldspraak November 2015

 

wit

Trots op Druten

 ‘Van verpaupering naar kroonjuweel’: de Kattenburg
Zo luidt de titel van een boekje dat onlangs verscheen. Verpauperde panden op de Kattenburg in Druten maakten plaats voor zes herenhuizen met een klassieke uitstraling. Op het braakliggende terrein erachter verrees de ‘Vierschaar’. Een gezellige woonwijk met 14 woningen in een eigentijdse architectuur.

Leegstand en herbestemming: Nog 3 weken kans op subsidie!

Tot 30 november aanstaande is het nog mogelijk uw leegstaande of vrijkomende pand in te dienen voor de subsidieregeling ter stimulering van herbestemming. Bent u in het bezit van een object waar leegstand schrijnende vormen aanneemt? Dan kunnen wij u helpen! Gelders Genootschap ondersteunt eigenaren bij het indienen van een subsidieaanvraag en onderzoekt voor u de mogelijkheden van uw object.

AtelierOOst werkplaats voor omgevingskwaliteit

AtelierOOst is een werkplaats voor omgevingskwaliteit voor Gelderland en Overijssel. AtelierOOst is een nieuw initiatief, waarin ervaringen van AtelierOverijssel en Gelders Bouwmeesterschap samenkomen. Gelders Genootschap is een van de partners van AtelierOOst.

AtelierOOst stelt zich de volgende doelen:

AtelierOOst over leegstaand agrarisch vastgoed

Op 29 oktober vond het eerste succesvolle AtelierOOst plaats over leegstaand agrarisch vastgoed. Dit werd georganiseerd door Gelders Genootschap, Oversticht en Alterra met medewerking van Kunstenlab en Landschap Overijssel. Mensen van diverse organisaties en overheden discussieerden samen over het onderwerp.

Minister neemt regionale wensen voor inpassing A15 over

 Op 5 november 2015 ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de gedeputeerde Conny Bieze de bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. De A15 wordt doorgetrokken richting de A12. Goed nieuws voor de Regio is dat hierbij afspraken werden gemaakt over aanvullende maatregelen voor aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Loo, Groessen, Helhoek en Zevenaar (A12).

Kansen voor karakteristiek bezit!

Op 2 november 2015 is tijdens de Erfgoedbeurs in Bredevoort de nieuwe poster Kansen voor karakteristiek bezit! gepresenteerd. Karakteristieke of beeldbepalende panden zijn belangrijk voor de identiteit van een wijk, dorp, stad of omgeving. In de oostelijke Achterhoek gaat het dan met name over cultuurhistorisch waardevolle oude boerderijen, schuren of kleinere agrarische objecten als kippenhokken.

GG in vakjury Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2016

Voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2016 zijn 13 ‘gebieden met passie’ genomineerd. Gedeputeerde Josan Meijers maakt de prijswinnaars van de vakprijs en de publieksprijs op 21 april 2016 bekend tijdens de manifestatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Excursie met raadsleden Mook en Middelaar

Op 16 oktober jl. heeft het Gelders Genootschap in samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar een excursie georganiseerd voor raadsleden van de commissie Grondgebied. Burgemeester Gradisen, wethouder Wienhoven en diverse (oud)raadsleden waren van de partij.

Agenda