@Beeldspraak oktober 2014

De

 

Excursies met raadsleden Rheden

In de afgelopen weken zijn in meerdere gemeenten excursies met raadsleden georganiseerd. Aanleiding hiervoor was het verschijnen van het jaarverslag van de welstandscommissie / CRK. Een prima gelegenheid om in gesprek te gaan met raadsleden over het onderwerp ruimtelijke kwaliteit. Raadsleden bekijken ter plekke projecten en kunnen hier vragen over stellen.

Studiereis Gelders Genootschap naar Duitsland

Begin oktober is voor bestuursleden en medewerkers van Gelders Genootschap een studiereis georganiseerd naar de regio Teutoburgerwald. In dit gebied zijn veel gave voorbeelden te zien van vroeg-christelijke architectuur. Verblijfplaats was Schloss Gehrden, een voormalig Benedictijner klooster. Onderweg is het hoofdkantoor van het Duitse warenhuis Manufactum bezocht, dat is gevestigd op het terrein van de vroegere steenkolenmijn Zeche Waltrop. Dit monumentale complex maakt deel uit van de IBA Emscher Park in het Ruhrgebied.

Roger 25 jaar Gelders Genootschap

Tijdens de recente studiereis naar het Teutoburgerwald hebben bestuur en medewerkers van Gelders Genootschap op feestelijke wijze aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van Roger Crols. Op 1 september 1989 kwam Roger bij ons in dienst. In eerste instantie als monumentenbeschrijver – een taak die hem als architectuurhistoricus natuurlijk op het lijf geschreven was. In de loop van de jaren is het takenpakket van Roger uitgebreid.

Trots op... 'Le Melangeur' Geldermalsen

Ook in Geldermalsen is er een tijd geweest waarin monumentale gebouwen vooral werden gezien als een belemmering voor allerlei moderne stedelijke ontwikkelingen. De cultuur-historische waarde en het belang van bescherming via plaatsing op een monumentenlijst werden slechts door weinigen onderkend. Helaas zijn hierdoor veel mooie panden verloren gegaan.

Presentatie boek over werk Peter Thole

Op 11 oktober j.l. presenteerde architect / stedenbouwkundige Peter Thole in het Stadskasteel te Zaltbommel zijn boek ‘Peter Thole 50 jaar schetsen en bouwen’. Het rijk geïllustreerde boek geeft een overzicht van de vroegste schetsen uit Peters jeugd tot zijn meest recente professionele werk. Peter Thole is voor Gelders Genootschap al jarenlang een gewaardeerde kracht in meerdere van onze welstandscommissies en CRK’s. De publicatie van zijn boek is een mooie mijlpaal voor Peter, waarmee Gelders Genootschap hem dan ook van harte wil feliciteren!

Herbestemmen is hot!

De tijd is voorbij dat bulldozers op een terrein eerst alle objecten slopen om vervolgens met de nieuwe gebiedsontwikkeling te beginnen. Nu wordt intelligent gekeken welke objecten mogelijk passen in het Programma van Eisen en aan een tweede leven kunnen beginnen. Een bestaand gebouw is daarmee geen last, maar een vorm van startkapitaal. Vaak zijn het juist de dragers in het te ontwikkelen gebied met hun karakteristieke kenmerken. Niet voor niets zei Frits van Dongen als rijksbouwmeester dat “herbestemmen het nieuwe bouwen van de toekomst is”.

Agenda

 
Jubileumcongres 95 Jaar Gelders Genootschap

Al 95 jaar geeft Gelders Genootschap ‘kleur’ aan de ruimtelijke kwaliteit van Gelderse en Limburgse gemeenten. Wat ooit in 1919 begon als een vereniging die zich vooral richtte op ‘schoonheid’ van gebouwen, is inmiddels uitgegroeid tot een bureau dat adviseert over ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin: architectuur, cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en infrastructuur.

 
Minisymposium Boerenerven

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van het Minisymposium Boerenerven en de bekendmaking van de winnaar van het Gelders Boerenerf 2014 op zaterdag 22 november a.s. Ter omlijsting van de bekendmaking en de prijsuitreiking is een inspirerend en boeiend programma samengesteld voor de liefhebbers van boerenerfgoed in Gelderland, met als hoofdthema Erfgoed en Zorg.