@Beeldspraak september 2014

 

wit

Dag van de Ervenconsulent

Op donderdag 11 september jl. vond in boerderij De Bredelaar in Elst de ‘Dag van de Ervenconsulent’ plaats. De Bredelaar is een inspirerende plek en tevens een erf in ontwikkeling. En één van de bruispunten van de Landschapstriënnale die in dit gebied, Park Lingezegen, plaatsvindt. De dag werd georganiseerd door de ervenconsulenten van Gelders Genootschap en Het Oversticht.

Excursies met raadsleden

In de afgelopen weken zijn in meerdere gemeenten excursies met raadsleden georganiseerd. Aanleiding hiervoor was het verschijnen van het jaarverslag van de welstandscommissie / CRK.
Een prima  gelegenheid  om in gesprek te gaan met raadsleden over het onderwerp ruimtelijke kwaliteit. Raadsleden bekijken ter plekke projecten en kunnen hier vragen over stellen.

Een nieuwe toekomst voor kerk en pastorie in Afferden?

Gelders Genootschap en bureau Nibag hebben in de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van de Sint-Victor en Gezellenkerk en pastorie in Afferden, gemeente Druten. Opdrachtgever was de parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten. Het onderzoek is voor een belangrijk deel gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van een landelijke regeling.

De nieuwe Erfgoedwet – een unieke kans voor het interieur?

De Erfgoedwet in wording biedt de kans om waardevolle interieurs op een goede manier op te nemen in het monumentenstelsel. Hopelijk wordt deze kans benut! Want wat is de waarde van onze gebouwde monumenten zonder interieurs? Onlangs is de internetconsultatie van de nieuwe Erfgoedwet geweest. Aan de hand van de ingediende commentaren zullen de teksten van de Erfgoedwet en de Memorie van Toelichting (MvT) worden bekeken en eventueel gewijzigd.

Zutphen, van Torenstad naar Lichtstad?

Begin 2014 was de herinrichting van de Marspoortstraat en de Groenmarkt in Zutphen onderwerp van gesprek in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (RKC) van deze gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente het gerenommeerde bureau ‘Studio DL’ – gespecialiseerd in lichtontwerpen in de openbare ruimte - heeft ingeschakeld om een lichtontwerp voor dit gebied te maken. Aansluitend wordt een ‘masterplan licht’ ontwikkeld voor het gehele centrumgebied van Zutphen, onder de slogan ‘Natuurlijk, licht’.

Unieke kwaliteiten van wederopbouwerven in Park Lingezegen

Gelders Genootschap werkt in opdracht van het projectbureau Park Lingezegen aan een project ‘Educatie wederopbouwerven’. Doel hiervan is om bij bewoners en bezoekers de bewustwording te vergroten van de bijzondere kwaliteiten van de wederopbouwarchitectuur en met name de wederopbouwerven in dit gebied. Afgelopen dinsdag organiseerde Gelders Genootschap in boerderij De Bredelaar in Elst een bijeenkomst voor bewoners van wederopbouwerven. Binnenkort volgt nog een fietskaart met een route langs prominente wederopbouwerven en een brochure. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Agenda

 
Gelders Genootschap 95 jaar!

Op woensdag 19 november a.s. van 12.30 uur tot 19.00 uur organiseert Gelders Genootschap een jubileumsymposium ter gelegenheid van zijn 95-jarig bestaan. Het programma wordt georganiseerd rondom het thema ‘kleur’. Een thema dat zowel de historie als het heden van Gelders Genootschap goed representeert.

 
Minisymposium Boerenerven

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van het Minisymposium Boerenerven en de bekendmaking van de winnaar van het Gelders Boerenerf 2014 op zaterdag 22 november a.s. Ter omlijsting van de bekendmaking en de prijsuitreiking is een inspirerend en boeiend programma samengesteld voor de liefhebbers van boerenerfgoed in Gelderland, met als hoofdthema Erfgoed en Zorg. U bent van harte welkom.