Bronckhorst

Gelders Genootschap is door de gemeente Bronckhorst benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Hiertoe functioneren de Welstandscommissie en de geïntegreerde Mandaatcommissie voor Welstand en Monumenten. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.