Mook en Middelaar

Gelders Genootschap is door de gemeente Mook en Middelaar benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Hiertoe functioneert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.
Tevens brengt Gelders Genootschap adviezen uit in het kader van het Limburgs Kwaliteits Menu.