Oss

De gemeente Oss is lid van de Vereniging Gelders Genootschap en kan gebruik maken van onze expertise op het gebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit, stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.

Sinds 2014 verricht het Gelders Genootschap werkzaamheden voor de gemeente Oss. Dhr. C.E. (Kees) van Esch (oud directeur) is werkzaam als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Mevr. ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker (adviseur ruimtelijke kwaliteit) fungeert als architect/secretaris-lid van de welstandskamer en de monumentenkamer, waarin geïntegreerd geadviseerd wordt over wijzigingsplannen voor monumenten.