Overbetuwe

Gelders Genootschap is sinds 1 mei 2014 door de gemeente Overbetuwe benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en landschap. Hiertoe functioneert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit waarin ook een burgerlid en twee lokale monumentendeskundigen zitting hebben. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.