Rijnwaarden

Gelders Genootschap is door de gemeente Rijnwaarden benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Hiertoe functioneert de Welstandscommissie. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.