Wijchen

Gelders Genootschap is door de gemeente Wijchen benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Stef de wit is benoemd als Dorpsbouwmeester. Hiertoe functioneert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.