Collega-organisaties

Door samenwerking met onze zusterorganisaties in het team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland zijn wij in staat bijzondere deskundigheid in te zetten, landelijk te opereren en gezamenlijke projecten en onderzoeken uit te voeren.

Gelders Genootschap is ook lid van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en ondersteunt Mooiwaarts. Mooiwaarts is het pleidooi voor een waardevolle leefomgeving dat op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de wijze waarop de borging van ruimtelijke kwaliteit in de toekomst vorm zou kunnen krijgen wil uitwerken.