Van wie is de openbare ruimte?

Terugblik ALV Gelders Genootschap in Gennep
Afgelopen vrijdag organiseerde Gelders Genootschap in Gennep de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het inhoudelijk deel van de ALV stond in het teken van het thema “Van wie is de openbare ruimte?”.` Directeur Renée Koning leidde dit thema in.
Bij openbare ruimte gaat het om de ruimte om ons heen, de straat, het plein, de stad, het park, het landschap. Daarmee is het een wezenlijk deel van onze dagelijkse leefomgeving.

De zorg voor openbare ruimte raakt ook de kern van de advisering door het Gelders Genootschap. De invoering van de Omgevingswet en daarmee samenhangende zorgplicht voor omgevingskwaliteit, vraagt om nieuwe manieren om hier samen met overheden en burgers aan te werken. Een mooie opgave voor de komende jaren!

Na de inleiding liet een aantal sprekers uit de wereld van wetenschap en omgevingskwaliteit hun licht op het thema schijnen. Dat gebeurde aan de hand van omgevingspsychologie, burgerparticipatie, stadsklimaat en parkbeheer. Stuk voor stuk presentaties die met veel elan en enthousiasme werden gebracht en waar deelnemers geboeid naar zaten te luisteren.

Tijdens de middagexcursies / workshops vond verdere verdieping plaats, in het centrum en omgeving van Gennep. Hiermee is de dialoog hierover nog niet afgerond. Openbare ruimte biedt zoveel aanknopingspunten met het werk van het Gelders Genootschap, dat we hier in een speciaal themanummer van Beeldspraak komend najaar uitgebreid op terugkomen.

Het was een leerzame, boeiende dag waar ook goed voor de inwendige mens gezorgd werd.
Dank aan de gemeente Gennep voor de gastvrijheid!

Meer informatie: Maurice Bogie