Huis Arent Thoe Boecop te Elburg

In samenwerking met NIBAG heeft Gelders Genootschap in opdracht van het Nationaal Historisch Orgelmuseum een bouwhistorische en bouwtechnische opname gemaakt van het Huis Arent Thoe Boecop met bijgebouw in Elburg.

Het Huis Arent Thoe Boecop dateert uit eind 14de eeuw en heeft tot 1954 gefunctioneerd als stadhuis van Elburg. Tegenwoordig wordt het door de gemeente verhuurd. Zowel het hoofdgebouw als het bijgebouw zijn rijksmonument.

Inmiddels is de rapportage van het bijgebouw afgerond. Het bouwhistorisch onderzoek heeft enkele verrassende conclusies opgeleverd. Onder meer is gebleken dat het bijgebouw oorspronkelijk langer was en tegen het hoofdgebouw aan heeft gestaan. In deze periode waren de brandweerkazerne en een tweetal politiecellen in het gebouw ondergebracht. Tevens is gebleken dat de ommuurde hof naast het bijgebouw overkapt is geweest en een functie had als schuur. Het bouwtechnische en bouwhistorische rapport zijn vervaardigd in het kader van de herbestemming van het Huis Arent Thoe Boecop tot orgelmuseum. Het is daarbij de bedoeling om in het bijgebouw een bijzonder orgel te plaatsen en de hof te voorzien van een glazen overkapping.

Meer informatie: Werner Weijkamp