Beeldwijzer binnenstad Zutphen

Gelders Genootschap heeft een toegankelijke vertaling van de welstandsnota van de gemeente Zutphen gemaakt. Inwoners en mogelijke particuliere initiatiefnemers in de binnenstad krijgen begrip voor de kwaliteitseisen voor de binnenstad. Met de Beeldwijzer wordt het (ver)bouwen met ruimtelijke kwaliteit gestimuleerd.

Beeldwijzer Binnenstad Zutphen benadert de doelgroep actief, door samenstelling van een klankbordgroep met discussieavonden. Zo probeert zij optimaal aan te sluiten bij de doelgroep. De gemeente Zutphen heeft beleid voor welstand, architectuur en monumentenzorg. Dit beleid komt niet altijd volledig over bij de burgers. De Beeldwijzer moet zorgen voor een publieksvriendelijke vertaling van het welstandsbeleid, om bewoners en initiatiefnemers, voor dat zij een plan indienen, bewust te maken van de ruimtelijke eigenschappen van de binnenstad en bijbehorende kwaliteiten. De Beeldwijzer verheldert criteria waaraan de welstandscommissie de ingekomen plannen toetst.

Download de beeldwijzer (pdf)