Cultuurhistorische analyse Velp-zuid

Onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het zuidwestelijke deel van de dorpskern van Velp. In de vorm van een quickscan is inzicht geboden in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de vooroorlogse tuindorpachtige uitbreidingen en de meer grootschalige naoorlogse uitbreidingen van de wederopbouwperiode.

Het onderzoek legt een basis voor te maken keuzes betreffende sloop en nieuwbouw, renovatie en restauratie en transformatie van de woningbouwcomplexen en de openbare ruimte. De gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor een verfijning van het welstandsbeleid. Bovendien levert het onderzoek stof tot discussie voor het te voeren cultuurhistorisch beleid inzake de erfenis van het volkshuisvestelijk beleid in de 20e eeuw in de gemeente Rheden.
Het benutten van kansen staat voorop onder het motto ‘behoud door zorgvuldige ontwikkeling'.