Cultuurhistorische analyse Wijchen Valendries

De cultuurhistorische analyse van de wijk Valendries maakt deel uit van een breed onderzoek naar de wederopbouwarchitectuur in de gemeente Wijchen. De vroegnaoorlogse kern van de wijk Valendries kwam in een quickscan naar voren als potentieel waardevol gebied. Daarom is diepgaander onderzoek verricht naar de onstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze wijk ten behoeve van een meer gedetailleerde waardestelling van de naoorlogse woningwetcomplexen in het gebied. Met een aantal concrete aanbevelingen kan de gemeente Wijchen gefundeerde besluiten nemen over de toekomstige ontwikkeling van deze wijk.