Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving Berkelland

In juni 2012 leverde het Gelders Genootschap het project Berkelland beschreven op. Het gaat daarbij om een gebiedsbeschrijving en een swot (kansen- en bedreigingenanalyse). De eerste biedt inzicht in de geschiedenis van de gemeente en wat daar vandaag nog van te zien is: overblijfselen als boerderijen, steden, spoorwegen en landschappen. In de swot wordt vervolgens uitgewerkt hoe de gemeente met deze kennis aan de slag kan – en moet. Het doel is cultuurhistorie breed inzetbaar te maken: voor een goede uitvoering van de monumentenwet, als degelijke basis voor duurzame bestemmingsplannen en herbestemmingen, als leidraad en inspiratiebron bij toeristisch-recreatieve projecten en als praktisch document bij groenbeheer en ingrepen in de openbare ruimte.
meer informatie