Karakteristieke bebouwing buitengebied Voorst

Gelders Genootschap werkt momenteel in opdracht van de gemeente Voorst aan een inventarisatie van de karakteristieke bebouwing in het buitengebied. Het gaat daarbij niet om de reeds beschermde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, maar juist om de vele objecten die deze status niet - of nog niet - hebben en die toch zo waardevol zijn dat de gemeente Voorst er zorgvuldig mee om wil blijven gaan.
Voorst heeft een bijzonder fraai, uitgestrekt buitengebied met een breed scala aan verschillende landschappen. Bij de inventarisatie gaat het vooral ook om de mate waarin de bouwwerken bijdragen aan de eigen identiteit van het gebied waarvan ze deel uitmaken. De geïnventariseerde panden worden beoordeeld op hun algemene (cultuur)historische waarde, architectuurhistorische waarde en landschappelijke waarde.
De inventarisatie van karakteristieke bebouwing kan onder andere worden ingezet bij de inbreng van cultuurhistorie in nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en als aandachtslijst bij de vele functieveranderingstrajecten in het buitengebied.