Quickscan wederopbouw Lingewaard

Gelders Genootschap heeft het naoorlogse erfgoed in de gehele gemeente Lingewaard in kaart gebracht. Dit is van belang voor een aanvulling van de gemeentelijke monumentenlijst alsook zorgvuldige, op cultuurhistorische waarden gebaseerde, herstructurerings- en herbestemmingprocessen.
Het onderzoek levert ook een belangrijke bijdrage aan een zorgvuldig op cultuurhistorische waarden gefundeerd ruimtelijk beleid. Alle dorpen in deze gemeente zijn zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de toentertijd vernieuwende inzichten zijn zij na de oorlog herbouwd met gebruikmaking van de vormentaal van de traditionalistische architectuur van de Delftse School. Feitelijk is het gebied een openluchtmuseum van naoorlogse architectuur en stedenbouw. Daar kan o.a. ook uit oogpunt van recreatie en toerisme nog veel mee gedaan worden.