Wederopbouw Rheden

Erfgoed Wederopbouwperiode (1940-1965) gemeente Rheden

Gelders Genootschap heeft in opdracht van de aan de zuidoostelijke Veluwezoom gelegen gemeente Rheden potentiële gemeentelijke monumenten uit de wederopbouwperiode in kaart gebracht. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van een eerder door het Gelders Genootschap uitgevoerde quickscan inventarisatie van cultuurhistorisch waardevol naoorlogs erfgoed. Na een nader veldonderzoek en waardering zijn redengevende beschrijvingen opgesteld. De selectie telt een breed scala aan voor de naoorlogse jaren karakteristieke nieuwe bouwtypen waaronder fenomenen als galerij- en portiekflats, een openluchtzwembad en Nederlands tweede crematorium. De nieuwe monumenten zijn iconen van een voor Rheden belangrijke periode waarin dorpen als Dieren en Velp in omvang verdubbelden. Als zodanig leveren ze een belangrijke bijdrage aan de unieke eigen identiteit van deze tot nog toe vooral om haar natuurschoon, landgoederen en historische villa’s bekende gemeente.