Atelier Gelderland

Atelier Gelderland

Ontwerpend onderzoek kan de herbestemmingsopgave in positieve zin beïnvloeden. Gelders Genootschap creëert om deze reden ontwerpende onderzoeksessies in de vorm van werkateliers en workshops in samenwerking met verschillende universiteiten, maar ook met bijvoorbeeld artEZ, academie van bouwkunst in Arnhem. Resultaten van ateliers en workshops, presentaties van ruimtelijk en ontwerpend onderzoek.