Historische aders van Gelderland - Q-statuskaart

Wegen, kanalen en spoorlijnen etc. zijn dragers van het landschapsbeeld. Het zijn bij uitstek de lijnen, waarlangs veel mensen de omgeving ervaren. Het zijn structuren, die vaak per definitie gemeentegrenzen overschrijden. Het zijn structuren die belangrijk zijn voor de historie en de toekomst van Gelderland. Structuren die verbinden in letterlijke zin, maar ook in symbolische zin als dragers van identiteit.
Daarom heeft de Provincie Gelderland met Gelders Genootschap een zogenaamde Q-statuskaart gemaakt met 10 belangrijke cultuurhistorische lijnen in Gelderland. De Q staat voor quality.

Download het rapport (pdf) en de kaart (jpg)