pArk12 - Kwaliteitsverbetering wegverbreding A12

Een intergemeentelijke gebiedsvisie voor de A12 zone Veluwezoom waarbij de gemeenten de wegverbreding gezamenlijk oppakken als een gebiedsopgave. De kansen voor een meer integrale ruimtelijke aanpak van de wegverbreding in beeld brengen en stimuleren. Deze kwaliteitsslag moet op korte termijn leiden tot een optimalisering van het plan voor de wegverbreding. Belangrijk is ook dat de wegverbreding anticipeert op toekomstige ruimtelijke wensen. Verder is het de bedoeling dat andere plannen in de omgeving van de A12 meedoen in deze kwaliteitsslag.

Daarbij gaat het om het traject tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek. De ruimtelijke visie voor het gebied A12 Veluwezoom is een schakel tussen de ruimtelijke structuurplannen van de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal. In deze visie zijn de ruimtelijke consequenties van de verbrede autosnelweg meegenomen. Het accent ligt op de kwalitatieve kansen die deze zone biedt voor ontwikkeling van de aangrenzende gebieden en een duurzame ontwikkeling van de woon- en leefomgeving.