Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg is een infrastructureel project in het zuiden van Limburg dat verschillende gemeentegrenzen overschrijdt. Daarbij liggen specifieke aandachtspunten op het gebied van vormgeving, technische voorzieningen en landschapsarchitectuur. De provincie heeft een gemeenschappelijke welstandscommissie ingesteld die de aanvragen binnen het gehele plangebied van de Buitenring beoordeelt. Gelders Genootschap levert sinds 2009 voor de inhoudelijke ondersteuning en begeleiding een secretaris met specifieke kennis op het gebied van landschapsarchitectuur en grootschalige infrastructuur voor deze commissie.