Design & Construct

Het Gelders Genootschap is betrokken bij verschillende aanbestedingsvormen waarbij de ruimtelijke kwaliteit als voorwaarde geldt. Deze betrokkenheid varieert van het opstellen, formuleren of beoordelen van de randvoorwaarden (ambitienotities), de inhoudelijke begeleiding (voorlichting en sturing) tot een onafhankelijke beoordeling en selectie van de aanbiedingen. Hierbij is het niet alleen belangrijk het plan te selecteren dat het best voldoet aan de randvoorwaarden, het gaat ook om meedenken bij een concurrentiegerichte dialoog en leveren van inhoudelijke argumenten bij een afwijzing van de inschrijving. Voor Gelders Genootschap gaat het erom, ongeacht de omvang van het project van woningbouwbouw tot infrastructurele werken, de ruimtelijke kwaliteit een plek te geven in het proces en uitvoering.