Investeren in vakmanschap

Hoe kun je een openbare ruimte ontwerpen die voldoet aan de verkeerseisen, maar die ook verblijfs- en belevingskwaliteit biedt? Wat is nodig om vrijkomende militaire terreinen stedenbouwkundig goed te ontwerpen? Hoe kan de omgeving van het knooppunt Hoevelaken getransformeerd worden tot toeristische entree van de Noord-Veluwe? Met deze en andere opgaven zijn ambtenaren van de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem aan de slag gegaan in een serie workshops en ateliers onder leiding van Gelders Genootschap.

De aanleiding voor de expertisebevordering is het Streefbeeld dat de Regio Noord-Veluwe voor de Zuiderzeestraatweg heeft opgesteld. In veel gemeenten blijken dezelfde vragen spelen en er is vaak weinig gelegenheid om ‘out of the box' te denken. De Regio Noord-Veluwe investeert daarom in het vakmanschap op gebied van stedenbouw bij de gemeenten. De deelnemers zijn enthousiast en er zijn afspraken gemaakt om de uitwisseling voort te zetten.