Beeldvisie centrum Putten

Voor het centrum van Putten zijn we op zoek gegaan naar de aanwezige, de verdwenen en de potentiële kwaliteiten. Op welke plekken kan op eenvoudige wijze veel kwaliteit toegevoegd worden? Met deze vraag als leidraad adviseren wij de Zuiderzeestraatweg opnieuw als hoofdlijn door Putten te laten voeren. Het verhelderen van de lijnen van straten en pleinen en het terugbrengen van groen kan de kwaliteit van het centrum enorm versterken.

De kansen voor revitalisatie van het centrumgebied zijn weergegeven in een inspiratieboek vol visualisaties. Het is een praktisch en enthousiasmerend uitgangspunt voor het gesprek met belanghebbenden en voor de diverse afdelingen, van verkeer tot cultuurhistorie, om te gaan samenwerken. Het college is enthousiast over de gepresenteerde visie en onderzoekt nu hoe met de aanbevelingen verder te gaan.